Korzystanie z HIR

Narzędzie Hardware Independent Restore (HIR) umożliwia przywrócenie obrazów systemu na innym sprzęcie lub w środowisku wirtualnym. Musisz skorzystać ze środowiska HIR do przywrócenia plików obrazów backupu w poniższych sytuacjach:

  • Przywrócenie na innym komputerze (P2P)
  • Przywrócenie z fizycznego komputera do środowiska wirtualnego (P2V)
  • Przywrócenie ze środowiska wirtualnego do fizycznego komputera (V2P)
  • Przywrócenie z jednego środowiska wirtualnego do innego (V2V)


Uwaga: Aby przywrócić wolumin systemowy na innym sprzęcie, korzystając ze środowiska Recovery Environment, przed wykonaniem obrazu backupu należy zainstalować i aktywować na woluminie źródłowym program ShadowProtect. W przeciwnym razie konieczne będzie użycie programu ShadowProtect IT Edition.

Narzędzie HIR można uruchomić z poziomu:

Kreatora przywracania
Uruchamia się automatycznie w ramach procesu przywracania. Uwaga: Jeśli w procesie przywrócenia wymagane są dodatkowe sterowniki, uruchom samodzielne narzędzie HIR, aby dodać je do odtworzonego woluminu systemowego.

Menu Narzędzia
Otwiera Uruchamianie HIR jako samodzielnego narzędzia.

 


Uwaga: Mimo że w oknie dialogowym samodzielnego narzędzia HIR wyświetlana jest opcja „Połącz z usługą sterownika”, jest ona niedostępna dla tej wersji.Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies