Zdalne zarządzanie

Środowisko Recovery Environment obejmuje wsparcie VNC umożliwiające zdalne zarządzanie systemem, na którym uruchomione jest środowisko RE-X.

Aby skonfigurować  zdalne zarządzanie VNC

 1. Wybierz Ustawienia VNC w menu Narzędzia w systemie z uruchomionym środowiskiem RE-X:
 2. Zaznacz opcję Zezwól innym użytkownikom na przeglądanie Twojego pulpitu.
 3. Wprowadź hasło do zdalnego zarządzania.
 4. Kliknij Zamknij.
 5. Skonfiguruj i uruchom VNC viewer na komputerze zdalnym:
  1. Wprowadź adres i poświadczenia niezbędne do połączenia się z systemem z uruchomionym środowiskiem RE-X.
  2. Kliknij Połącz.
  3. Po wyświetleniu monitu podaj hasło do zdalnego zarządzania.
  4. Po nawiązaniu połączenia możesz używać środowiska RE-X w taki sam sposób, jak w konsoli systemu zdalnego.

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies