Kurtarma Ortamı'nı Başlatma

Kurtarma Ortamı - CrossPlatform (RE-X), aşağıdakilerden önyükleme yaptığınızda otomatik olarak yüklenir:

  • İmdirilebilir Kurtarma Ortamı ISO ile oluşturulan özel bir CD.
  • Bir VM'de RE-X ISO kullanarak.

Not: Linux üzerinde geliştirilmiş olmakla birlikte RE-X, Windows bölüm ve sürücü işlemlerinin yanı sıra tüm Windows geri yüklemelerini destekler.

RE-X'i çalıştırmadan önce, sisteminizin minimum Gereksinimler karşıladığından emin olun.


Not: StorageCraft en azından altı ayda bir RE-X'in yeni bir kopyasının indirilmesini önerir. StorageCraft, güncelleştirilen donanımlara uyum sağlamak için RE-X ISO'yu sürekli olarak yeni sürücülerle (ağ, video ve depolama birimi) güncelleştirmektedir.

StorageCraft Kurtarma Ortamı'nı yüklemek için

  1. Gerekirse, StorageCraft web sitesinden RE-X ISO'yu indirin ve bir CD'ye yazın veya hipervizör ana bilgisayarın kullanımına sunun.
  2. Geri yüklenecek yedekleme görüntü zinciri bir USB sürücüsündeyse, o sürücüyü bilgisayara takın.
  3. RE-X CD'sini bilgisayara takın ve ISO'yu kullanarak bir VM oluşturun.
  4. Bilgisayarı yeniden başlatın.


    Not: Bilgisayarı CD sürücüsünden başlatmak için önyükleme seçeneklerinde değişiklik yapmanız gerekebilir.

  5. Kullanılacak dili seçin. Varsayılan dil İngilizcedir.
  6. Tamam'ı tıklatın. RE-X'i başlatmak için istemleri takip edin. Kurtarma Ortamı ana ekranı görüntülenir:

 
Bu ekran ve sihirbazlar ShadowProtect'in yüklü sürümüne benzer. Sihirbazların nasıl kullanılacağı konusunda daha ayrıntılı bilgi için, ShadowProtect Kullanım Kılavuzu'nun Kullanıcı Arabirimini Anlama bölümüne bakın.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies