Kullanıcı Arabirimini Anlama

Kurtarma Ortamı CrossPlatform yüklendikten sonra ana iletişim kutusu görüntülenir:

 Bu ana ekran dört bölüm içerir:

  • Menü Çubuğu--Ekranın üst kısmında yer alır. menü çubuğu birimlerle çalışmak için ek araçlara erişim sağlar.
  • Görevler--Ekranın solunda yer alır. Görev bölmesi bir gezinti bölmesidir ve bilgi, araçlar ve eylem sihirbazlarına erişim sağlar.
  • Ana İletişim Penceresi--Ekranın ortasında yer alır. Sekmeler'nda üç sekme bulunur ve iletişim penceresinin içeriği hangi sekmenin etkin olduğunu yansıtmak üzere değişir.
  • Görev Çubuğu--Ekranın en altında yer alır. Görev Çubuğu çalışan uygulamaların, takvimin sekmelerini ve menü çubuğunda veya Görevler bölmesindse bulunanlara benzer seçenekler bulunan "Başlat" menüsünü içerir.

Ana iletişim kutusunun dört Sekmeler şunları kapsar:

  • Sihirbazlar--Yedekleme, Geri Yükleme veya Dosyalar sihirbazını başlatır.
  • Disk Eşleme--Windows Disk Yönetimi yardımcı programıyla benzer çalışan bölüm araçları sunar.
  • Görevler--Etkin görevin durumunu üst bölmede ve görevin ayrıntılarını alt bölmede görüntüler. Etkin bir görevi iptal etmek için İptal'i tıklatın.
  • Tanı--Yalnızca Tanı testi çalıştırıldıktan sonra görüntülenen bu sekme test sonuçlarını içeren günlüğü gösterir.

Sihirbazlar, varsayılan olarak görüntülenen sekmedir.

Not: RE-X içinde bir iletişim kutusunda sağ fare düğmesi basılı tutulduğunda, REWIND'a göre farklı davranır. RE-X yazılımında, açılan menü içeren bir iletişim kutusundayken sağ düğme basılı tutulduğunda yalnızca menü görüntülenmekle kalmaz, menüdeki ilk seçenek de otomatik olarak seçilir. Bu beklenmedik eylemlere yol açabileceği için, sağ fare düğmesini serbest bırakmadan önce hangi seçeneğin seçili olduğuna dikkat edin.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies