Yedekleme Görüntü Dosyası Oluşturma

Kurtarma Ortamı Yedekleme Sihirbazı, tüm sistemin veya bu sistemdeki belirli bir birimin yedeğini oluşturur. ShadowProtect'in aksine, Kurtarma Ortamı yalnızca soğuk yedeklemeler oluşturur. Yedekleme oluşturma hakkında ayrıntılar için Yedek İmaj Dosyaları Oluşturma'na başvurun.

Bir yedekleme görüntü dosyası oluşturmak için

 1. Yedekleme Sihirbazı'nı açın:
  • Sihirbazlar sekmesinde Yedekleme Sihirbazı'nı tıklatın.
  • Görevler menüsünde, Birimleri Yedekle'ye tıklayın.
 2. Yedeklenecek Birimler sayfasında, yedeklenecek birimleri seçin. İleri'yi tıklatın.
  Not: Tüm sistemi yedeklemek için tüm birimleri seçin. Ancak, Kurtarma Birimlerini veya Gizli Birimleri (varlarsa) yedeklemek gerekli değildir.
 3. Yedekleme Türü sayfasında, gerçekleştirilecek yedekleme türünü seçin:
  Tam Yedekleme gerçekleştir: Seçilen birimler için tam yedekleme görüntü dosyası oluşturur.
  Değişiklik Yedeklemesi gerçekleştir: Son tam yedeklemeden sonraki tüm birim değişikliklerinin yedeklemesini oluşturur.
  Not: Kurtarma Ortamı'nın, değişiklik yedeklemesi gerçekleştirmek için son tam yedeklemeye erişmesi gerekir.
  Uyarı: Ortak bir tam yedeği olmayan birden fazla sürücü ve birimin değişiklik yedeklemesini YAPMAYIN. Sihirbaz değişiklikleri oluştururken, seçili tüm birimlerin ortak bir tam görüntü yedeği olduğunu kabul eder. Bunu yapmaya çalışmak yedeklemenin başarısız olmasına neden olur.
 4. İleri'yi tıklatın.
 5. Yedekleme Adı ve Hedefi sayfasında yedekleme görüntü dosyasının saklanacağı yeri belirtin:
  a. Bir yerel dizin veya ağ dizinine ya da bir optik depolama ortamına (CD/DVD/Blu-ray).
  b. Konumun yoluna gözatın veya konumun yolunu girin. (Ayrıntıları için bkz. Görüntü Dosyası Hedefleri.)
  Uyarı: Bu hedef yolu 186 karakterden fazla olamaz veya şunlar dahil özel karakterler barındıramaz:

            ` ! @ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > < , { } [ ]

  c. (İsteğe bağlı) Yedekleme görüntü dosyasının adını değiştirmek için bir dosya adını sağ tıklatın ve Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

 6. İleri'yi tıklatın.
 7.  Seçenekler sayfasında, sıkıştırma türünü, parolayı ve dosya bölmeyi seçip İleri'yi tıklatın.
  Not: Değişiklikler yapmak için özel olarak gerekmiyorsa, Gelişmiş Seçeneklerde gösterilen varsayılan ayarları koruyun.
 8. Yedekleme görüntü dosyasını oluşturmak için Bitti'yi tıklatın.
  Yedeklemenin ilerleme durumunu Görevler sekmesinde izleyebilirsiniz.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies