Overslaan en naar de inhoud gaan

SPX downloaden en installeren op Linux

Als u StorageCraft® ShadowProtect® SPX wilt installeren op een Linux-systeem, raadpleegt u onderstaande instructies voor de Linux-versie. De installatie-instructies voor trialversies en voor nieuw gekochte software komen overeen.

CentOS en Red Hat Enterprise Linux

SPX installeren op CentOS of RHEL 7

Belangrijk: de EPEL-opslagplaats is vereist om SPX te installeren op CentOS of RHEL.

Belangrijk: Verifieer of uw kernel wordt ondersteund.


1. Installeer de EPEL-opslagplaats. Voer deze opdracht uit:

sudo yum install epel-release

Opmerking: de meeste CentOS- en RHEL-installaties omvatten de EPEL-onderdelen. U kunt de EPEL-opslagplaatsen echter, indien nodig, handmatig downloaden en installeren. Ga naar de Fedora-website,  https://fedoraproject.org/wiki/EPEL, om het EPEL-pakket de downloaden. Voer vervolgens de bovenstaande opdracht uit.


2. Installeer en configureer onze StorageCraft-opslagplaats op het systeem. Dit hoeft u slechts één keer te doen.

Open een terminal en typ het volgende:

wget https://downloads.storagecraft.com/spx/CentOS7/storagecraft-repo-latest.rpm -O storagecraft-repo-latest.rpm

sudo yum install storagecraft-repo-latest.rpm -y


3. Als fprintd-pam is geïnstalleerd, treedt er mogelijk een conflict op met SPX. U kunt fprintd-pam verwijderen om dit te voorkomen:

sudo yum remove fprintd-pam -y


4. Alles installeren (gebruikersinterface en agent):

sudo yum install spx kmod-stcvsm-$(uname -r)

Alleen de agent installeren:

sudo yum install spx-agent

Alleen de gebruikersinterface installeren:

sudo yum install spx-gui


5. Als u wilt controleren of u de nieuwste versie van SPX hebt geïnstalleerd, voert u deze opdracht uit:

rpm -qi spx


6. Start de service: 

sudo systemctl start spx


7. Voeg de huidige gebruiker toe aan de nieuwe SPX-beheergroep:

sudo /usr/bin/gpasswd -a $USER spx


8. De console openen:

 • Selecteer toepassingen > systeemhulpprogramma's> ShadowProtect SPX om de SPX-gebruikersinterface te openen vanuit de GUI
 • Als u de interface wilt openen vanuit de terminal, gebruikt u deze terminalopdracht:

  /opt/StorageCraft/spx/bin/spx_gui


Het rpm-pakket voor de StorageCraft-opslagplaats hoeft maar één keer te worden geïnstalleerd. Daarna kunt u de volgende builds installeren met de opdracht:

yum update spx

Als u de foutmelding krijgt dat er een conflict is met een pakket, verwijdert u het:

sudo yum remove <packagename>

Voer vervolgens het installatieproces opnieuw uit.

 

SPX installeren op CentOS of RHEL 6

Belangrijk: de EPEL-opslagplaats is vereist om SPX te installeren op CentOS of RHEL.

Belangrijk: Verifieer of uw kernel wordt ondersteund.
 

1. Installeer de EPEL-opslagplaats:

sudo yum install epel-release

Opmerking: de meeste CentOS- en RHEL-installaties omvatten de EPEL-onderdelen. U kunt de EPEL-opslagplaatsen echter, indien nodig, handmatig downloaden en installeren. Ga naar de Fedora-website,  https://fedoraproject.org/wiki/EPEL, om het EPEL-pakket de downloaden. Voer vervolgens de bovenstaande opdracht uit.
 

2. Installeer en configureer onze StorageCraft-opslagplaats op het systeem. Dit hoeft u slechts één keer te doen.

Open een terminal en typ het volgende:

wget https://downloads.storagecraft.com/spx/CentOS6/storagecraft-repo-latest.rpm -O storagecraft-repo-latest.rpm

sudo yum install storagecraft-repo-latest.rpm -y
 

3. Als fprintd-pam is geïnstalleerd, treedt er mogelijk een conflict op met SPX. U kunt fprintd-pam verwijderen om dit te voorkomen:

sudo yum remove fprintd-pam -y


4. Alles installeren (gebruikersinterface en agent):

sudo yum install spx kmod-stcvsm-$(uname -r)

Alleen de agent installeren:

sudo yum install spx-agent

Alleen de gebruikersinterface installeren:

sudo yum install spx-gui


5. Als u wilt controleren of u de nieuwste versie van SPX hebt geïnstalleerd, voert u deze opdracht uit:

rpm -qi spx


6. Start de service: 

sudo start spx


7. Voeg de huidige gebruiker toe aan de nieuwe SPX-beheergroep:

sudo /usr/bin/gpasswd -a $USER spx


8. De console openen:

 • Selecteer toepassingen > systeemhulpprogramma's> ShadowProtect SPX om de SPX-gebruikersinterface te openen vanuit de GUI
 • Als u de interface wilt openen vanuit de terminal, gebruikt u deze terminalopdracht:

  /opt/StorageCraft/spx/bin/spx_gui


Het rpm-pakket voor de StorageCraft-opslagplaats hoeft maar één keer te worden geïnstalleerd. Daarna kunt u de volgende builds installeren met de opdracht:

yum update spx

Als u de foutmelding krijgt dat er een conflict is met een pakket, verwijdert u het:

sudo yum remove <packagename>

Voer vervolgens het installatieproces opnieuw uit.

 

Ubuntu

SPX installeren op Ubuntu 16.04

Belangrijk: Verifieer of uw kernel wordt ondersteund.


1. Installeer en configureer onze StorageCraft-opslagplaats op het systeem. Dit hoeft u slechts één keer te doen. Voer een update uit op SPX nadat u de opslagplaats hebt opgegeven.

Open een terminal en typ het volgende:

wget https://downloads.storagecraft.com/spx/Ubuntu16.04/storagecraft-repo-latest.deb -O storagecraft-repo-latest.deb

sudo dpkg -i storagecraft-repo-latest.deb

sudo apt-get update

Opmerking: met bovenstaande opdracht wordt een kopie van de openbare ondertekeningssleutel voor de StorageCraft-opslagplaats geïnstalleerd op het bestandensysteem en ook automatisch toegevoegd aan de keystore van de Ubuntu-computer. U vindt een kopie van deze sleutel op http://downloads.storagecraft.com/spx/Ubuntu16.04/stc/repository.key


2. Alles installeren (gebruikersinterface en agent):

sudo apt-get install spx kmod-stcvsm-$(uname -r)

Alleen de agent installeren:

sudo apt-get install spx-agent

Alleen de gebruikersinterface installeren:

sudo apt-get install spx-gui
 

3. Als u wilt controleren of u de nieuwste versie van SPX hebt geïnstalleerd, voert u deze opdracht uit:

dpkg-query --show spx*


4. Voeg de huidige gebruiker toe aan het SPX-beheergroep:

sudo /usr/bin/gpasswd -a $USER spx


5. De service start automatisch na de installatie. De service handmatig starten:

systemctl start spx


6. De console openen:

 • Gebruik Zoeken om het SPX-pictogram te vinden
 • Als u de interface wilt openen vanuit de terminal, gebruikt u deze terminalopdracht:

  /opt/StorageCraft/spx/bin/spx_gui


Het deb-pakket voor de StorageCraft-opslagplaats hoeft maar één keer te worden geïnstalleerd. Daarna kunt u de volgende builds installeren met de opdracht:

apt-get update

apt-get install spx

 

SPX installeren op Ubuntu 14.04

1. Installeer en configureer onze StorageCraft-opslagplaats op het systeem. Dit hoeft u slechts één keer te doen. Voer een update uit op SPX nadat u de opslagplaats hebt opgegeven.

Open een terminal en typ het volgende:

wget https://downloads.storagecraft.com/spx/Ubuntu14.04/storagecraft-repo-latest.deb -O storagecraft-repo-latest.deb

sudo dpkg -i storagecraft-repo-latest.deb

sudo apt-get update

Opmerking: met bovenstaande opdracht wordt een kopie van de openbare ondertekeningssleutel voor de StorageCraft-opslagplaats geïnstalleerd op het bestandensysteem en ook automatisch toegevoegd aan de keystore van de Ubuntu-computer. U vindt een kopie van deze sleutel op http://downloads.storagecraft.com/spx/Ubuntu14.04/stc/repository.key
 

2. Alles installeren (gebruikersinterface en agent):

sudo apt-get install spx kmod-stcvsm-$(uname -r)

Alleen de agent installeren:

sudo apt-get install spx-agent

Alleen de gebruikersinterface installeren:

sudo apt-get install spx-gui
 

3. Als u wilt controleren of u de nieuwste versie van SPX hebt geïnstalleerd, voert u deze opdracht uit:

dpkg-query --show spx*


4. Voeg de huidige gebruiker toe aan het SPX-beheergroep:

sudo /usr/bin/gpasswd -a $USER spx


5. De service start automatisch na de installatie. De service handmatig starten:

sudo start spx


6. De console openen:

 • Gebruik Zoeken om het SPX-pictogram te vinden
 • Als u de interface wilt openen vanuit de terminal, gebruikt u deze terminalopdracht:

  /opt/StorageCraft/spx/bin/spx_gui


Het deb-pakket voor de StorageCraft-opslagplaats hoeft maar één keer te worden geïnstalleerd. Daarna kunt u de volgende builds installeren met de opdracht:

apt-get update

apt-get install spx

 

SPX installeren op Ubuntu 12.04

Belangrijk: Verifieer of uw kernel wordt ondersteund.


1. Installeer en configureer onze StorageCraft-opslagplaats op het systeem. Dit hoeft u slechts één keer te doen. Voer een update uit op SPX nadat u de opslagplaats hebt opgegeven.

Open een terminal en typ het volgende:

wget https://downloads.storagecraft.com/spx/Ubuntu12.04/storagecraft-repo-latest.deb -O storagecraft-repo-latest.deb

sudo dpkg -i storagecraft-repo-latest.deb

sudo apt-get update

Opmerking: met bovenstaande opdracht wordt een kopie van de openbare ondertekeningssleutel voor de StorageCraft-opslagplaats geïnstalleerd op het bestandensysteem en ook automatisch toegevoegd aan de keystore van de Ubuntu-computer. U vindt een kopie van deze sleutel op http://downloads.storagecraft.com/spx/Ubuntu12.04/stc/repository.key
 

2. Alles installeren (gebruikersinterface en agent):

sudo apt-get install spx kmod-stcvsm-$(uname -r)

Alleen de agent installeren:

sudo apt-get install spx-agent

Alleen de gebruikersinterface installeren:

sudo apt-get install spx-gui
 

3. Als u wilt controleren of u de nieuwste versie van SPX hebt geïnstalleerd, voert u deze opdracht uit:

dpkg-query --show spx*


4. Voeg de huidige gebruiker toe aan het SPX-beheergroep:

sudo /usr/bin/gpasswd -a $USER spx


5. De service start automatisch na de installatie. De service handmatig starten:

sudo start spx


6. De console openen:

 • Gebruik Zoeken om het SPX-pictogram te vinden
 • Als u de interface wilt openen vanuit de terminal, gebruikt u deze terminalopdracht:

  /opt/StorageCraft/spx/bin/spx_gui


Het deb-pakket voor de StorageCraft-opslagplaats hoeft maar één keer te worden geïnstalleerd. Daarna kunt u de volgende builds installeren met de opdracht:

apt-get update

apt-get install spx

Activeer de trialversie.