Funkce a komponenty

Úplnou historii verzí aktualizací tohoto produktu naleznete na internetu v dokumentu ShadowProtect ReadMe.

KomponentaFunkce

ShadowProtect
Konzole
Konzole slouží ke správě konfigurace zotavení po havárii systému Windows. Konzole poskytuje následující funkce:

 • Konfiguraci úloh zálohování, které jsou spuštěny na pozadí, aby uživatel mohl nerušeně pracovat. Využívá službu Microsoft VSS (služba Stínová kopie svazku).
 • Ukládání záloh na jakákoli dostupná média včetně síťových úložišť (SAN, NAS, iSCSI), vyměnitelných jednotek (USB, FireWire) a optických médií (CD, DVD, Blu-Ray).
 • Ověřování bitových kopií zálohy s cílem zajistit integritu dat.
 • Vytváření komprimovaných a šifrovaných souborů s bitovými kopiemi zálohy pro zajištění vyšší efektivity a bezpečnosti.
 • S pomocí průvodce obnovovat soubory, složky či kompletní datový svazek do konkrétního bodu v čase.
 • Zobrazování bitových kopií zálohy, a tím i urychlení obnovy souborů a složek.
 • S pomocí nástroje VirtualBoot připojit jakýkoli soubor s bitovou kopií zálohy jako virtuální disk.
 • Vzdálenou správu zálohování a obnovy systému.

ShadowProtect
Agent zálohování
Modul, který vytváří bitové kopie zálohy systému k určitému bodu v čase. Činnost agenta zálohování řídí konzole ShadowProtect.

Záchranné prostředí StorageCraft Recovery Environment

Spustitelné prostředí určené ke zotavení po havárii bez nutnosti instalace softwaru. Společnost StorageCraft nabízí jak záchranné prostředí založené na systému Windows, tak nové multiplatformní záchranné prostředí založené na systému Linux, které je schopno obnovovat též všechny podporované systémy Windows. Obě prostředí poskytují následující funkce:

 • Přístup ke všem důležitým funkcím konzole ShadowProtect ze samostatného prostředí pro zotavení po havárii.
 • Možnost načtení ze spustitelného disku CD nebo jednotky USB.
 • Rychlá a snadná obnova systémového (spustitelného) svazku.
 • Možnost zazálohovat nespustitelný systém předtím, než se pokusíte provést obnovení.
 • Možnost použít k obnovení systému na jiný hardware nebo do virtuálního prostředí (P2P, P2V, V2P) nástroj Hardware Independent Restore (HIR).

Další informace o záchranném prostředí Recovery Environment naleznete v Uživatelské příručce záchranného prostředí StorageCraft Recovery Environment.

ImageManager

Společnost StorageCraft nabízí též aplikaci ImageManager, která pro správu souborů s bitovými kopiemi zálohy poskytuje služby na základě zásad. Zajišťuje následující funkce:

 • Konsolidaci souborů s přírůstkovými bitovými kopiemi zálohy do denních, týdenních a měsíčních konsolidovaných souborů, čímž se výrazně sníží počet souborů v řetězci bitových kopií.
 • Ověření a opakované ověření souborů s bitovými kopiemi zálohy včetně souborů konsolidovaných.
 • Replikaci souborů s bitovými kopiemi zálohy na místní disk, do sdílené síťové složky nebo do vzdáleného umístění mimo podnik (prostřednictvím FTP, intelligentFTP nebo ShadowStream).
 • Nástroj Head Start Restore (HSR) umožňuje obnovit bitovou kopii zálohy, zatímco aplikace ShadowProtect k ní přidává další přírůstkové bitové kopie. Výrazně se tak sníží prostoje spojené se selháním hardwaru nebo hardwarovou migrací.

Další informace o funkcích aplikace ImageManager naleznete v Uživatelská příručka aplikace StorageCraft ImageManager.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies