Funkcje i składniki

Pełna historia wersji i aktualizacji produktu znajduje się w dokumencie online ShadowProtect ReadMe.

SkładnikFunkcje

Konsola programu
ShadowProtect
Ta konsola służy do zarządzania konfiguracją przywracania po awarii w systemie Windows. Konsola umożliwia:

 • konfigurację zadań kopii zapasowej działających dyskretnie w tle przy użyciu usługi Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Service);
 • przechowywanie kopii zapasowych na dowolnym dostępnym nośniku, np. pamięci sieciowej (SAN, NAS, iSCSI), dyskach przenośnych (USB, FireWire) i nośnikach optycznych (CD, DVD, Blu-Ray);
 • weryfikację obrazów kopii zapasowych w celu zapewnienia zgodności danych;
 • tworzenie skompresowanych i zaszyfrowanych plików obrazów kopii zapasowych zwiększających wydajność i bezpieczeństwo;
 • uruchamianie przywracania stanu plików, folderów lub całego woluminu danych do określonego punktu w czasie za pomocą kreatora;
 • wyświetlanie obrazów kopii zapasowych w celu szybkiego przywracania folderów i plików;
 • instalację dowolnego pliku obrazu kopii zapasowej jako dysku wirtualnego przy użyciu narzędzia VirtualBoot;
 • zdalne zarządzanie operacjami związanymi z tworzeniem kopii zapasowych systemu i ich przywracaniem.

ShadowProtect
agent kopii zapasowych
Mechanizm umożliwiający tworzenie kopii zapasowych systemu dla określonego punktu w czasie. Działaniem agenta kopii zapasowych steruje się z poziomu konsoli programu ShadowProtect.

StorageCraft Recovery Environment

Środowisko rozruchowe do przywracania po awarii niewymagające instalacji oprogramowania. Firma StorageCraft oferuje zarówno środowisko przywracania działające w oparciu o system Windows, jak i nowe środowisko Recovery Environment CrossPlatform działające w oparciu o system Linux, które również umożliwia przywracanie dla wszystkich obsługiwanych systemów Windows. Każde z tych środowisk umożliwia:

 • dostęp do funkcji konsoli programu ShadowProtect o znaczeniu krytycznym z samodzielnego środowiska przywracania po awarii;
 • rozruch z płyty CD lub dysku USB;
 • przywracanie woluminu systemowego (rozruchowego) w szybki i bezpieczny sposób;
 • tworzenie kopii zapasowej nierozruchowego systemu przed przystąpieniem do operacji przywracania;
 • użycie technologii Hardware Independent Restore (HIR) do przywracania na różnym sprzęcie lub w środowiskach wirtualnych (P2P, P2V, V2P).

Więcej informacji o środowisku Recovery Environment można znaleźć w Podręczniku użytkownika oprogramowania StorageCraft Recovery Environment .

ImageManager

Firma StorageCraft oferuje również narzędzie ImageManager udostępniające oparte na zasadach usługi umożliwiające zarządzanie plikami obrazów kopii zapasowych. Do usług tych należą:

 • konsolidacja pików obrazów przyrostowych kopii zapasowych w dzienne, tygodniowe oraz miesięczne skonsolidowane pliki obrazów, dzięki którym w znacznym stopniu można ograniczyć liczbę plików w łańcuchu obrazu;
 • weryfikacja i ponowna weryfikacja plików obrazów kopii zapasowych, łącznie ze skonsolidowanymi plikami;
 • replikacja plików obrazów kopii zapasowych na dysku lokalnym, w przydziale sieciowym lub lokalizacji zdalnej (za pomocą technologii FTP, intelligentFTP lub ShadowStream);
 • usługa Head Start Restore (HSR) umożliwia przywrócenie obrazu kopii zapasowej, gdy w programie ShadowProtect w dalszym ciągu dodawane są do niej przyrostowe obrazy kopii zapasowej. Umożliwia to znaczne ograniczenie czasów przestojów związanych z awariami sprzętu lub zadaniami migracji sprzętu.

Więcej informacji dotyczących funkcji narzędzia ImageManager można znaleźć w Podręczniku użytkownika programu ImageManager.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies