Özellikler ve Bileşenler

Ürün güncellemelerinin tam bir geçmişi için çevrimiçi ShadowProtect BeniOku dosyasına bakın.

BileşenÖzellikler

ShadowProtect
Konsolu
Bu konsol Windows sisteminiz üzerindeki felaket kurtarma yapılandırmanızı kontrol edebilmenizi sağlar. Bu konsol şunları yapabilir:

 • Microsoft VSS (Birim Gölge Kopyası Hizmeti) kullanılarak yedekleme işleri fark edilmeden arka planda çalışacak şekilde yapılandırılabilir.
 • Ağ depolama aygıtları (SAN, NAS, iSCSI), çıkarılabilir medyalar (USB, FireWire) ve optik medyalar (CD, DVD, Blu-Ray) dahil tüm erişilebilir depolama aygıtlarına yedekler kaydedilebilir.
 • Veri bütünlüğünü sağlamak için yedek imajlarını doğrulayabilir.
 • Etkin ve güvenli bir kullanım için sıkıştırılabilir ve şifrelenebilir yedek imajları oluşturabilir.
 • Belirli dosyalar, klasörler ya da tüm bir veri birimi, sihirbaz yardımı ile istenilen kesin bir ana kurtarılabilir.
 • Hızlı dosya ve klasör kurtarma için yedek imajlarını görüntüleyebilir.
 • VirtualBoot sayesinde yedek imajlarınız sanal disk olarak bağlanabilir.
 • Sistem yedekleme ve kurtarma işlemlerinin uzaktan yönetimi.

ShadowProtect
Yedekleyici
Sistemin, belirli bir zamandaki yedek imajlarını oluşturan araçtır. ShadowProtect konsolu, bu yedekleyicinin işlemlerini kontrol eder.

StorageCraft Kurtarma Ortamı

Felaket kurtarma için, yazılım yüklenmesi gerektirmeyen, bir önyüklenebilir ortam. StorageCraft, hem Windows temelli bir kurtarma ortamı hem de desteklenen tüm Windows sistemlerini geri yükleyen Linux temelli yeni Kurtarma Ortamı CrossPlatform sunar. İki ortam da şunları yapabilir:

 • Tek başına felaket kurtarma ortamından ShadowProtect Konsolu'nun tüm önemli özelliklerine erişim
 • Önyüklenebilir bir CD ya da USB sürücüden yükleme.
 • Bir sistem (önyüklenebilir) birimi hızlı ve kolay bir şekilde geri yükleme.
 • Bir geri yükleme işlemi denenmeden önce önyüklenemeyen bir sistemi yedekleme.
 • Farklı donanıma ya da sanal ortamlara (P2P, P2V, V2P) geri yükleme yapmak için Donanımdan Bağımsız Geri Yükleme'yi (HIR) kullanma.

Kurtarma Ortamı hakkında daha fazla bilgi için StorageCraft Kurtarma Ortamı Kullanım Kılavuzu'na bakın..

ImageManager

StorageCraft ayrıca, yedek imaj dosyalarını yönetmek için ilke tabanlı hizmetler sağlayan ImageManager'ı sunar. Bu hizmet şunları içermektedir:

 • Artan imaj dosyalarının günlük, haftalık ve aylık olarak birleştirilmiş imaj dosyaları haline getirilmesini ve böylece bir imaj dizisindeki dosya sayısını azaltmayı sağlar.
 • Birleştirilmiş dosyalar da dahil tüm yedek imaj dosyalarınızın doğrulamasını ve tekrar doğrulamasını sağlar.
 • Yedek imajlarınızın yerel sürücüye, ağ paylaşımına ya da konum dışına çoğaltılmasını sağlar (FTP, intelligentFTP veya ShadowStream kullanarak).
 • Head Start Restore (HSR), ShadowProtect artan yedek imajlarını eklemeye devam ederken yedek imajlarının geri yüklenebilmesini sağlar. Bu özellik donanım arızası veya donanım taşıma görevleri ile ilişkili kesinti süresini büyük oranda azaltmanızı sağlar.

ImageManager özellikleri hakkında daha fazla bilgi için StorageCraft ImageManager Kullanım Kılavuzu'na bakın..

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies